Kaplička ve Veselici

altKaplička zasvěcena Sv. Antonínovi, patronovi obce Veselice, se nachází na návsi vytvořené v roce 2006 v místě bývalého Horního rybníka. Kaplička byla zbudovaná v roce 2007 a ještě v tomto roce, dne 29. září 2007, vysvěcena monsiňorem Václavem Sloukem, děkanem brněnským, kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně. Autorkou archtektonického návrhu je ing. arch. Monika Sirná z Blanska. Ve věži kapličky je umístěný renovovaný zvon z původní kapličky vyrobený v roce 1890 v Brně. Finanční náklady na stavbu činily cca 850 000 Kč a stavbu financovala obec Vavřinec, za finančního přispění občanského sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA, které na kapličku vybralo ve veřejné sbírce na 200 000 Kč.