Nové knihy

alt

Dvě zajímavé publikace nám obohatily sbírku regionální literatury a jsou pro nás o to cennější, že mapují historické bádání patrona naši knihovny MUDr. Ervína Černého-Křetínského

Občanské sdružení Barvínek se sídlem v Podomí vydalo u příležitosti 100. výročí narození podomského rodáka profesora MUDr. Ervína Černého, DrSc. dvě knihy:

Ervín Černý: Příhody při pátrání po zaniklém životě v lesích Drahanské vrchoviny
V této publikaci MUDr. Ervín Černý-Křetínský vypráví příběhy, které zažil při terénním výzkumu - při pátrání po více než 60 zaniklých středověkých osadách.

Útlá knížka vznikla z lásky k rodnému kraji, jeho historii, přírodě a lidu. Je skromným vyznáním rodnému kraji, který tolik miloval.

Mojmír Režný:  Drahanskou vrchovinou ve stopách Ervína Černého
Mojmír Režný, spolupracovník a „žák“ MUDr. Ervína Černého, po jeho úmrtí sám pokračoval ve výzkumech. Kniha dokumentuje pravěké i středověké osídlení Drahanské vrchoviny.


altKrásné knihy pro děti nám darovala paní Wimmerová z Kaplice. Všechny tři vyšly dvojjazyčně - v české a německé verzi. Město Kaplice je vydalo díky grantovým prostředkům z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hezké je, že se na  jejich vzniku podílely i děti. 

Putování za duhou

Knížka pověstí z Kaplicka a Českokrumlovska. Základním motivem bylo seznámit děti s historií okolí jejich domova. Bylo vybráno několik míst, ke kterým se váží zajímavé pověsti. Protože děti jsou výtvarně nadané, pokusily se jednotlivé pověsti ilustrovat. Aktivně tak u nich vznikal pocit sounáležitosti s rodným krajem, uvědomování si vlastních kořenů a hrdost na svou zemi. Knížka je doplněna nejen starými fotografiemi daných míst, ale také fotkami daných lokalit v současnosti.

Zapomenutá řemesla

Tato knížka volně navazuje na tu první. Cílem  bylo vzbudit zájem o historii našeho města  - přesněji o vývoj řemeslných cechů, které v Kaplici působily v 16. a 17. století. Děti se seznámily s vybranými řemesly podrobněji a některé činnosti si vyzkoušely také prakticky. Vznikaly nejen zajímavé výrobky, ale také cechovní znamení a prapory.

Cestou necestou

Třetí kniha je završením putování dětí do minulosti. Tentokrát nás zajímalo, jak se vyrobené zboží dostalo dál za hranice města. Představily se zde tři způsoby - formanské povozy, voroplavba a modernější způsob dopravy - koněspřežka (předchůdce dnešní železnice). Tato knížka má nejvíc ilustrací a je doplněna poezií a pohádkami.


altKrásnou knihu "Zpřístupněné jeskyně České republiky" jsme do knihovny dostali darem. Ještě dříve než ji otevřete, zaujme vás její velký formát a působívá obálka. V hezky čtivě psaném textu Jaroslava Hromase a Petra Zajíčka (za vydatné pomoci mnoha dalších spoluautorů) se ke každé jeskyni dozvíte to nejzajímavější o jejím vzniku, objevování a zpřístupnění. V knize vás také zaujmou krásné fotografie, jejichž autorem je Petr Zajíček z Vavřince, fotograf a jeskyňář zároveň. Autor není žádný nováček a s jeho skvělými snímky z podzemí se lze setkat v řadě publikací. Velká část knihy je věnována jeskyním Moravského krasu, a tak tato kniha bude obohacením naší sbírky regionální literatury.

 


alt Od paní knihovniceVřesiny paní Hurníkové jsme dostali tři knihy od spisovatelky Enid Blytonové, které jsou plné dobrodružných, detektivních příběhů pro děti. Další dvě krásné, výpravné knihy, kuchařku Těstoviny pro každý den a 100 divů Italie, nám daroval pan Ing. Votava (majitel společnosti MTM Tech, s.r.o.). Milovníkům naší přírody se bude jistě líbit kniha Pestrý svět denních motýlů Jihomoravského kraje od Krajského úřadu Jihomoravského kraje a takovým netradičním přírůstkem je slovenská pohádková kniha Dobrodružstvá slimáčka Kraska Tato kniha vyšla v rámci projektu KRAS - naše společné dědictví, který realizuje MAS Moravský kras o.s. společně s  OZ KRAS, jenž je místní akční skupinou ve Slovenské republice.