Patroni knihovny

altPři příležitosti slavnostního otevření nové knihovny v pátek 8. dubna 2011 byl v Knihovně ve Veselici odhalen reliéf vytvořený paní Ivou Machovou z Vavřince. Na něm jsou ztvárněni pan Robert Sedlák z Veselice a Prof. MUDr. Ervín Černý– Křetínský, DrSc. Myslím, že zejména v dnešní době je dobré si připomínat naše předky, a zvláště ty, kteří po sobě zanechali nesmazatelné stopy, jak v srdcích lidí, tak svými činy. Je pěkné, že se na tyto osobnosti nezapomíná a bude ctí mít je za patrony knihovny. 

Pan Robert Sedlák žil v domku čp. 40. Navštěvoval obecnou školu ve Vavřinci a vystudoval Obchodní akademii v Brně. Napsal knihu Pověsti, pohádky, příběhy z vesnic Vavřince, Veselice, Suchdola a okolí. Vedle toho byl všestranným muzikantem, uměl hrát na trubku, housle, ale jeho milovaným nástrojem byla knoflíková harmonika. Jeho výtvarné schopnosti učinily později jeho rodný domek malou vesnickou galerií. Záliby Roberta Sedláka byly opravdu široké. Od divadla loutkového k divadlu ochotnickému, přes bádání po historii Veselice a dalších sídel v okolí. Poté, co v roce 1960 došlo ke sloučení našich obcí, vykonával funkci kronikáře obce až do roku 1974. Byl spolupracovníkem známého badatele Ervína Černého – Křetínského, kterému poskytl neocenitelné informace o zaniklých osadách v okolí Veselice. Zemřel ve Veselici 23. října 1975. 

Prof. MUDr. Ervín Černý – Křetínský DrSc. žil od dětství na Těšínsku, kde v roce 1933 maturoval. V Brně vystudoval obor lékařství. Za 2. světové války se aktivně zapojil do odboje, za což byl vězněn v koncentračním táboře v Sachsenhausen - Oranienburg. Jako lékař působil na ušní a krční klinice v Brně, v Hradci Králové a v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. V roce 1965 byl jmenován profesorem otolaryngologie na Karlově univerzitě. Na téma léčby nemocí ušních, nosních a krčních publikoval 194 vědeckých prací.  Získal řadu ocenění, z nichž nejvýznamnější byla Cena Jana Evangelisty Purkyně České lékařské společnosti, udělená k jeho 85. narozeninám. Intenzivně se věnoval oboru historické sídelní geografie a středověké povrchové archeologie. Během 40 let prozkoumal více než 600 km² Drahanské vrchoviny a objevil, zmapoval a popsal přes 60 zaniklých středověkých osad včetně jejich polností. V roce 1999 daroval rodnému Podomí podrobnou kroniku obce. V tomto oboru publikoval přes 70 vědeckých prací, včetně 6 knih. V roce 1982 získal vědeckou hodnost kandidáta historických věd. Rodnému kraji věnoval také sbírku epických básní „Zelený barvínek“. Zemřel na následky automobilové nehody dne 30.7.2001.

Olga Hájková, knihovnice

 

Na závěr úryvek z básně, kterou pan Sedlák věnoval občanům milované obce.

Jen v krásné tradici, od otce k synu,

ctíme odkaz předků, naší domovinu.

Abychom se nikdy cizím mravům nepodali,

             a věčné dědictví, našich otců zachovali.