Služby knihovny

alt

V současné době má knihovna   ve   svém fondu na 2 500 knižních svazků, a to jak beletrie, tak literatury naučné, pro děti i dospělé čtenáře, dále pak regionální literaturu Moravského krasu. Čtenáři mají k dispozici časopis Květy, Praktická žena a starší vydání časopisu ABC, Vlasta a Flora na zahradě. Knihovna využívá meziknihovní výpůjční služby Knihovny Blansko, odkud pravidelně zapůjčujeme na dvě stě nových titulů. Celý knižní fond je zpracováván do počítače. Čtenáři mají zpřístupněn na on-line katalog knihovny, který je napojen na program Clavius Reks.

V knihovně je zaveden internet, který je čtenářům volně (zdarma) přístupný. V knihovně jsou  k dispozici dva počítače, tiskárna, dataprojektor a promítací plátno.

Mimo vlastní půjčování knih pořádáme v průběhu roku plno akcí, jak pro děti, tak pro dospělé čtenáře, jako jsou besedy, výstavy, soutěže a výtvarné dílny. 

Pro čtenáře z řad seniorů byla zavedena donášková služba. Starší občané si mohou po dohodě s knihovnicí jednou měsíčně nechat přinést knihy a časopisy až domů. Je to služba pro občany, pro které je už docházení do knihovny obtížné.

V knihovně je dětský koutek, kde mají děti k dispozici nejen knihy, ale i společenské hry, hračky a loutkové divadlo. Dále je pro ně nachystán materiál pro výtvarné tvoření a to pastelky, slupovací barvy na sklo, korálky a další.  Ten mohou využít v době provozu knihovny a také ve výtvarných dílnách pořádaných v průběhu roku.

V knihovně je varná konvice, čtenářům můžeme ke čtení a prohlížení knih uvařit čaj nebo kávu.

altalt