Chystané akce v knihovně

Výstava obrazů Martiny Červené

Představení dalšího regionálního výtvarníka. V případě Martiny Červené se výtvarná činnostkresbamalbastala její velkou zálibouvěnuje se ve volném čase. Martina Červená zachycuje především přítomnost „konkrétních objektů“, dává jim přednost před abstrakcí. Několik let se zabývá zvířecími motivy, v poslední době také portrétům. Žije a tvoříobci Veselice. Výstava bude k vidění od 28. ledna do 3. března, vždyprovozní době knihovny.


Dětské maškarní odpoledne

Jarní prázdniny mohou děti příjemně zahájit v sobotu 27. únorasále KD Veselice. Bude pro přichystán odpolední maškarní bál plný zábavy, soutěží o sladké ceny, písniček a tancování. Čeká je i bohatá tombola. Nápoje pro děti i dospělé budou zajištěny, koláče od maminek jsou vítány.  Začátek je ve 14 hodin. Maškarní bál je pořádán za podpory SDH Veselice a OS Veselická kaplička


Výtvarná dílna Skřítci kolem nás a čtení z knihy Pohádky mezi stromy

pátek 4. března proběhne výtvarná dílna, která bude inspirována knihou Pohádky mezi stromy, regionální autorky paní Münsterové. Její kouzelné příběhy jsou plné vil a skřítků a také stromů, které najdetenašich lesích. Pohádkové bytosti si vytvořímepřírodních materiálů a zbude i čas na čtení ukázektéto pěkné knížky. Začátek je v 17. hodin


Putovní výstava Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku

V sobotu 26 března si budete moci prohlédnout zajímavou výstavu Italští uprchlíci na BlanenskuBoskovickuletech 1915 –1919. Instalována bude ve vestibulu kulturního domu ve Veselici. Výstava je věnovánanás takřka zapomenuté historii italských uprchlíků. Přišlinám v r. 1915 z jižních svahů Alp, z Tridentska, a zůstalinás až do r. 1919. Byli to říšští občané, kteří museli opustit svůj domov kvůli válce. Přes všechny útrapy, které je zde potkaly, považovali tito lidé za štěstí, že mohli válečná léta prožítnašich zemích. Vzpomínky na tuto dobu přežívají dodnespotomci uprchlíkůúctou navštěvují místa pobytu svých předků. I v naší obci italští uprchlíci žili, a to ve Vavřinci na usedlosti čp. 39 a v Suchdolučp. 4. Výstava bude k vidění od 9 do 17 hodin.


Prodejní výstava šperků.

Druhou výstavou, která se bude konat při příležitosti velikonočního jarmarku sobotu 26. března bude výstava autorských šperků paní Počuchové ze Skaličky. Její šikovné ruce vykouzlily z korálků, kamínků, lanek a drátků originální šperky. Svoje výtvory prezentuje zejména v knihovnách a na jarmarcích. Výstava bude v knihovně otevřená od 10 do 16 hodin.


Noc s Andersenem

Naše letošní nocování v knihovně bude o něco posunuté, a to na pátek 15. dubna. Určitě si je ale s dětmi opět parádně užijeme. Číst budeme z druhého dílu Krasíka, zahrajeme si dobrodružnou hru a ve výtvarné dílně uděláme šnečky Krasíky a jejich svět. Na večeři si objednáme pizzu, krátce se projdeme setmělou přírodou a večer (zavrtaní do spacáků) se podíváme na pěknou pohádku. Začátek je v 16.30 hodin.