Beseda o Novém Zélandu, cestování s hendikepem

beseda o Novém Zélandu

V sobotu 3. října proběhla ve společenské místnosti ve Vavřinci cestovatelská beseda s panem Jiřím Márou z Přerova. Ten společně se synem Jirkou, který je upoután na invalidní vozík, v roce 2007 procestoval celý Nový Zéland. O této cestě poutavě vyprávěl, promítal krásné fotografie, videosekvence a vše doprovázel novozélandskou hudbou. Seznámil všechny přítomné nejen s překrásnou přírodou této vzdálené země, ale i s životem obyčejných lidí a domorodého obyvatelstva. Pan Mára dává ve svých besedách motivaci všem, kteří o naplnění svého životního snu musí těžce bojovat s nemocí a nepřízní osudu. Syn Jirka se stal prvním českým vozíčkářem, který procestoval tuto, pro nás nejvzdálenější zemi světa a tím dokázal, že zdravotním hendikepem život nekončí, ale každý cíl je dosažitelný.
Pokud se o cestě po Novém Zélandu chcete dozvědět více, můžete si ve všech našich knihovnách   zapůjčit knížku  „Nový Zéland, návrat k protinožcům“, napsanou panem Márou, stejně jako další jeho knihu, tentokrát z cesty po Jižní Americe – „Na vozíku na rovník“. V knihovně ve Veselici je pak možné zapůjčit i DVD o Novém Zélandu. 
 
Více o cestování  s  hendikepem najdete na internetových stránkách www.jirkamara.cz.
 
Beseda byla pořádána v rámci projektu „Do knihovny za kulturou a poznáním“, za podpory Ministerstva kultury ČR.