Setkání čtoucích rodin v Ráječku

setkání rodin v Ráječku

Za odměnu pro děti, rodiče a prarodiče, kteří se prostřednictvím naši knihovny zapojili do projektu na  podporu čtení dětem „Celé Česko čte dětem“ jsme se 18. května  účastnili setkání čtoucích rodin  z regionu Blansko, které pořádala Městská knihovna Blansko. V obci Ráječko se sešlo na 118 dětí a rodičů, k příjemné náladě, kromě pohádkového hádání a  sladké odměny přispělo zejména vystoupení ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka. Jeho interaktivní show zaujala děti i dospělé. Děti se na setkání ozdobily  symbolickou maskou ptáčka dudka, aby vytvořily setkání dudků. Na závěr ještě pan Dudek dětem podepsal knihy a pomaloval ruce a obličeje  logem ptáka dudka. Protože byl krásný prosluněný den, ještě jsme se cestou zastavili na dětském  hřišti v Ráječku, kde si děti vyhrály na houpačkách, skluzavkách a prolézačkách.

Poděkování patří SDH Veselice za zapůjčení automobilu a jmenovitě panu Fabiánkovi za odvoz dětí do Ráječka.